sobota, 31 grudnia 2016

Karmnik czy werandka?

Jak widać to jest karmnik.


To zdjęcie nabiera sensu jeżeli się je postawi do pionu, ( mniej więcej tak ) ale w googlu tej prostej operacji nie da się wykonać. Kładzie mi zdjęcie na plecach, no, wiadomo, postęp.


No i mamy werandkę,


tzn. mieliśmy werandkę, bo się już rozwaliła.


I po problemie, nie ma już ani karmnika, ani werandki.

środa, 21 grudnia 2016

idzie zima

coś na kształt domku by się zdało


i dobry mocny sen, taki do wiosny, ot co.

sobota, 17 grudnia 2016

Ciekawe czy zdążyły przed zimną ;-)

Do dzisiaj żałuję, że wymieniłam stare dobre drewniane okna na plastikową gangrenę.


sobota, 3 grudnia 2016

Miniaturki też mogą się podobać

Klasyczna straż ogniowa na tle rzeczywistej.


...


A w oknach same lusterka, popodziwiać się można, ale czy człowiek się rozpozna?

sobota, 26 listopada 2016

Spojrzenie behawioralne koncentruje się na zachowaniu futrzaków

spanko


czuwanie


obudzić kumpla, czy raczej nie trzeba, pójdzie sobie wreszcie czy nie


ech, znowu ona, no doprawdy dałaby już sobie spokój, ileż można kota niepokoić


były sobie kotki dwa


no, góra trzy


można tak stać i patrzeć, i nigdy się nie nudzić

piątek, 18 listopada 2016

Mój Mistrzu

Musimy wiele wycierpieć, aby zrozumieć, że ludzie nie mogą nam pomóc. Dopóki tego nie zrozumiemy, chodzimy po obrzeżach życia. Potrzeba dojść do przysłowiowej ściany, aby się przekonać, że jedynie Jezus jest odpowiedzią i uzdrowieniem


Przeżyć własne życie, a nie życie innych. Zajmować się swoją słabością, grzechem. Walczę, nie uciekam.


Los ucznia jest podobny do losu Mistrza. Rozpoczynając drogę z Jezusem, nie można nie wiedzieć, przez co i do czego ona prowadzi.
Dążeniem człowieka powinno być słuchanie, rozważanie i zachowywanie w sercu słów Jezusa. Gdy "nadejdzie godzina", Duch Święty wszystkiego nas nauczy, przypomni i poprowadzi.Jeśli nie spotkamy pokus, nie podejmiemy walki, nie zaznamy smaku zwycięstwa. Zmaganie się z pokusami umożliwia doświadczenie bliskości Jezusa. Bez walki duchowej nie ma poznania Boga. Bez porażek nie będzie nam dane poznanie samych siebie. To samo dobro możemy osiągnąć w doświadczeniu strachu, poczucia bezsilności, pokus, braku odczuwania bliskości Pana.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Dzień feministki ?


Feministki - popularna nazwa kobiet, które utożsamiają się z lewacką ideologią.
A swoją drogą, że też jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, by wysłać te biedne istoty do walki z armią państwa islamskiego. Chociaż, kto wie, czym by się taki eksperyment skończył. .

 damy

środa, 2 listopada 2016

wtorek, 1 listopada 2016

Wszystkich Świętych

Jesteśmy tchnieniem, które powróci do Boga.


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...

sobota, 22 października 2016

Widok z okna Urzędu Miasta Zakopane na Gubałówkę

No i co?
Czyż nie fajne widoki?


Ten duży zielony placek poprzecinany ścieżkami to oczywiście Dolna Rówień Krupowa.


Się czeka na audiencję u urzędników, się chodzi po korytarzu, się przez okna świat podziwia ;-)

sobota, 15 października 2016

Butki tu, butki tam

porzucone


zmęczone


ukwieconesobota, 8 października 2016

Z fantazją

zwłaszcza ten na pasach :-)


...


...


...


sobota, 1 października 2016

Ładne grzybki?

Bo do zjedzenia, to raczej się nie nadają.


Chociaż, upierać się nie będę, bo to nigdy nie wiadomo, co kto lubi.


Ja wolę obejrzeć z zachwytem, zrobić fotkę i pójść dalej.

piątek, 23 września 2016

Już jesień, a latem ładnie było i ciepło, i w ogóle,

i tylko Granaty tak daleko.


Drzemka na pograniczu snu i jawy.

poniedziałek, 12 września 2016

Kiedy Polska była potęgą


Od 12 września 1683 roku upłynęło 333 lat.
Zwycięstwo pod Wiedniem było możliwe, gdyż król Jan III Sobieski traktował Pana Boga poważnie.
Papieża Innocentego XI poinformował o viktorii wiedeńskiej;
„Venimus, vidimus, et Deus vicit” -  Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył.
Papież, Błogosławiony Innocenty XI  jako wyraz wdzięczności Bogu za tę viktorię ustanowił święto Imienia Maryi, obchodzone do dzisiaj 12 września - w rocznicę bitwy pod Wiedniem - jako wspomnienie dowolne, a w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie i nadał Sobieskiemu tytuł defensor fidei - obrońcy wiary.

Polska była potęgą, kiedy wolność w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne - pro bulico bono, stanowiła cechę Polaków.

Za każdym razem, kiedy jestem za Wawelu czytam;Si Deus nobiscum quis contranos.  -  Jeżeli Bóg z nami któż przeciw nam.
...piątek, 9 września 2016

Skoordynowana polityka ustępliwości.

Ukraińcy rozpoczęli proces beatyfikacyjny abp Andreja Szeptyckiego.

Czy Polak będzie mógł modlić się do św. Andreja Szeptyckiego?
Do tego, który błogosławił SS-Galizien, Ukrainische Hilfspolizei, OUN, UPA i przydzielał im kapelanów.
Do tego, który nie zareagował na prośby abp Bolesława Twardowskiego by powstrzymał swoich wiernych od okrucieństw dokonywanych na Polakach.
Do tego, który nie powiedział swojemu ludowi;
„Nie podnoś ręki na Polaka, Lach jest też twoim bratem!”
Zatem do tego, który moralnie jest współwinnym ludobójstwa!

Do tego samego, który wymyślił i brał udział w symbolicznym pogrzebie państwa polskiego.

Beatyfikacji abp Szeptyckiego dwukrotnie (w roku 1958 i 1962) sprzeciwił się Kardynał Stefan Wyszyński wybitny Prymas Tysiąclecia. Dowody zablokowania beatyfikacji znajdują się w Watykanie.

Kto obecnie zablokuje kolejny proces beatyfikacji abp Andreja Szeptyckiego? 

Abp Andrej Szeptycki nie jest godny wyniesienia na ołtarze.  


...sobota, 27 sierpnia 2016

28.08.2016 roku pogrzeb w 70 rocznicę mordu

Dwa pogrzeby.

Jutro na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym wspólny pogrzeb działaczy AK,
bohaterów konspiracji, zabitych w 1946 r.
Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”
i Feliksa Selmanowicza, ps. „Zagończyk”


ppor. Feliks Selmanowicz, ps. „Zagończyk”
jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
W czasie II wojny był m.in. żołnierzem 3
oraz 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszko”,
gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu....Nie było i nie ma plugastwa, jakimi by okupanci Polski nie określali niezłomnych.środa, 24 sierpnia 2016

Położna w Polsce

Na stronie NFZ stoi jak byk:

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

1. edukację w zakresie planowania rodziny;

2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;

3. opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;

4. opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;

5. wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;

6. pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;

7. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Pomijając już, co myślę o poszczególnych punktach tej opieki, zwłaszcza o punkcie 1 oraz o punkcie 7 (a swoją drogą to ciekawe, czy np. Anna Grodzka też jest objęta tą opieką?) to tak się zastawiam, czy bogaci Niemcy nie mają, aby podobnych uregulowań?
To taka refleksja po usłyszanym dzisiaj wyroku sądu niemieckiego w sprawie uprowadzenia polskiej rodzinie niemowlęcia.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Cud nad Wisłą w Święto Matki Bożej Zielnej

W polskiej tradycji uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywa się Świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną.Bitwa Warszawska w dniu 15 sierpnia 1920 roku zdecydowała o losach całego świata.
To było być albo nie być chrześcijańskiej Europy.

Po ludzku rzecz biorąc Polacy nie mieli szans na zwycięstwo, ale w sercach Polaków zwyciężyła wiara. Ksiądz Ignacy Jan Skorupka przedstawiony na obrazie Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” jest stanem ducha całego narodu.
To nie przypadek tylko znak, że zwycięstwo dokonało się we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
I bolszewicy zeznawali, że widzieli postać Matki Bożej, która płaszczem okrywała polskie oddziały.Gdyby Armia Czerwona przeszła po trupie Polski doszłaby do Niemiec,
Niemcy bardzo podatne na rewolucję zajęłaby bez walki.
Stworzyliby jedno wielkie państwo w stylu Euroazji Orwella.
Bezbożny totalitarny socjalizm w wydaniu bolszewickim.
Bezbożny totalitarny socjalizm w wydaniu niemieckim – nazistowski.
Zwróciły się ostatecznie 22 czerwca 1941 roku przeciwko sobie.Nie chcemy komuny, nie chcemy EU, nie chcemy sierpa i młota.My chcemy Boga


czwartek, 11 sierpnia 2016

Czym jest uchwała?

Hierarchię polskich aktów prawnych reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
w Rozdziale III
ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 87.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
Konstytucja,
ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe
oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Art. 88.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 89.
1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 90.
1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.
4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Art. 91.
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art. 92.
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
Art. 93.
1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.
Art. 94.
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Posłowie PIS pod naciskiem z Ukrainy zrezygnowali z ustawy o 11 lipca.

Jaki los czeka tych, którzy najpierw dają nadzieję a następnie ją zabierają?

niedziela, 7 sierpnia 2016

Było się na wiecu wyborczym, to ma się fotki :-)

W tym samym dniu w Zakopanem był wiec wyborczy obecnego prezydenta, na którym nie byłam, ale pamiętam obietnice wyborcze.
W każdym razie w drugiej turze oddałam głos na obecnego prezydenta, bo w pierwszej turze od lat niezmiennie głosuję na pana, który obiecuje mi niskie podatki oraz ograniczenie administracji urzędniczej do niezbędnego minimum i wielu innych rzeczy, z którymi zapoznałam się czytając program partii.czwartek, 14 lipca 2016

piątek, 1 lipca 2016

Krwawa Niedziela 11.07.1943 roku - apogeum ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej

województwo tarnopolskie,
województwo wołyńskie,
województwo poleskie,
województwo lubelskie,
województwo lwowskie
województwo stanisławowskiePocząwszy od 17 września 1939 roku dzień po dniu, metodycznie i planowo pod czerwono-czarnymi flagami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz emblematami SS Galizien dokonywano ludobójstwa na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości, te bestialskie modry trwały do 1947 roku.

poniedziałek, 27 czerwca 2016

wtorek, 21 czerwca 2016

Od Marii Jadwigi do Alicji

Dzisiaj imieniny Alicji.
Alicja to imię wywodzące się najprawdopodobniej z angielskiego zdrobnienia niemieckiego imienia Adelheid (Adelajda). Oznacza ono niewiastę o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Inna wersja pochodzenia imienia Alicja to greckie słowa aletheia (alitia), czyli prawda.

Przy wybraniu imienia dla człowieka, czyli kierując się dobrem dziecka, chcemy aby w sposób szczególny dzieckiem się opiekował święty lub błogosławiony.
W czasach kiedy Alusi obierano patronkę rodzice do tej odpowiedzialnej roli wybrali, beatyfikowaną przez papieża Piusa XII w 1947 roku, błogosławioną Alicję le Clerc.

Od 13 czerwca 1999 roku na patronkę Alicji można wybrać błogosławioną Alicję Kotowską, która została zamordowana przez Niemców, a powód do zamordowania siostry Alicji był jeden;

Wystarczy, że jest Polką

Błogosławiona Alicja Kotowska - wyniesiona na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II, w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej.
Chryste Zmartwychwstały, 
który powołałeś błogosławioną Alicję na drogę życia zakonnego 
i obdarzyłeś wiernością w pełnieniu przykazania miłości Boga i bliźniego spraw, 
aby jej męczeńska śmierć wyjednała nam męstwo w znoszeniu wszelkich cierpień. 
Udziel nam za jej przyczyną łaski, o którą Cię błagamy... 
Niech przez wysłuchanie naszej prośby wzrasta chwała Twoja na ziemi. AmenA tutaj wstawiłam sobie prezent.środa, 8 czerwca 2016

Święta Jadwiga Andegaweńska król PolskiOtwiera poczet mężów stanu, największych autorytetów.