piątek, 23 września 2016

Już jesień, a latem ładnie było i ciepło, i w ogóle,

i tylko Granaty tak daleko.


Drzemka na pograniczu snu i jawy.

poniedziałek, 12 września 2016

Kiedy Polska była potęgą


Od 12 września 1683 roku upłynęło 333 lat.
Zwycięstwo pod Wiedniem było możliwe, gdyż król Jan III Sobieski traktował Pana Boga poważnie.
Papieża Innocentego XI poinformował o viktorii wiedeńskiej;
„Venimus, vidimus, et Deus vicit” -  Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył.
Papież, Błogosławiony Innocenty XI  jako wyraz wdzięczności Bogu za tę viktorię ustanowił święto Imienia Maryi, obchodzone do dzisiaj 12 września - w rocznicę bitwy pod Wiedniem - jako wspomnienie dowolne, a w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie i nadał Sobieskiemu tytuł defensor fidei - obrońcy wiary.

Polska była potęgą, kiedy wolność w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne - pro bulico bono, stanowiła cechę Polaków.

Za każdym razem, kiedy jestem za Wawelu czytam;Si Deus nobiscum quis contranos.  -  Jeżeli Bóg z nami któż przeciw nam.
...piątek, 9 września 2016

Skoordynowana polityka ustępliwości.

Ukraińcy rozpoczęli proces beatyfikacyjny abp Andreja Szeptyckiego.

Czy Polak będzie mógł modlić się do św. Andreja Szeptyckiego?
Do tego, który błogosławił SS-Galizien, Ukrainische Hilfspolizei, OUN, UPA i przydzielał im kapelanów.
Do tego, który nie zareagował na prośby abp Bolesława Twardowskiego by powstrzymał swoich wiernych od okrucieństw dokonywanych na Polakach.
Do tego, który nie powiedział swojemu ludowi;
„Nie podnoś ręki na Polaka, Lach jest też twoim bratem!”
Zatem do tego, który moralnie jest współwinnym ludobójstwa!

Do tego samego, który wymyślił i brał udział w symbolicznym pogrzebie państwa polskiego.

Beatyfikacji abp Szeptyckiego dwukrotnie (w roku 1958 i 1962) sprzeciwił się Kardynał Stefan Wyszyński wybitny Prymas Tysiąclecia. Dowody zablokowania beatyfikacji znajdują się w Watykanie.

Kto obecnie zablokuje kolejny proces beatyfikacji abp Andreja Szeptyckiego? 

Abp Andrej Szeptycki nie jest godny wyniesienia na ołtarze.  


...